ایران بهشت گردشگری سلامت خاورمیانه

گردشگری در دنیای امروز تنها به مشاهده بناهای تاریخی و موزه گردی و گالری گردی و به قولی به گردشگری عمومی، محدود نمی شود. گردشگری غذایی (food tourism)، گردشگری ورزشی (sport tourism)، گردشگری صنعتی (Industrial tourism) گردشگری  سینمایی (film tourism) و حتی گردشگری روستایی (rural tourism) همه بخشی از ظرفیت های فوق العاده صنعتی به […]