میزبان برتر

میزبان تایید شده

نظر

اعتبار سنجی شماره موبایل

اعتبار سنجی ایمیل

اعتبار سنجی کارت ملی

اعتبار سنجی هویتی

پروین
اقامتگاه های این میزبان
نظرات

حسین فتوحی

Invalid date

همه چی خوب بود ممنون

آقای نوری

Invalid date

همه چی خوب بود فقط نظافت کم بود بنظرم واقعا بقیه موارد خوب بود ممنون

حمیدرضا حیدرزاده

Invalid date

رفتار میزبان خیلی بد بود واقعا برخوردشون اصلا خوب نبود. آبگرمکن هم خراب بود حتی ولی قبول نمیکردند.سگ هایی که میزبان داشتن داخل محوطه و... آزاد بودن.

آقای محمدی

Invalid date

همه چی خیلی خوب بود ممنون