میزبان برتر

میزبان تایید شده

نظر

اعتبار سنجی شماره موبایل

اعتبار سنجی ایمیل

اعتبار سنجی کارت ملی

اعتبار سنجی هویتی

امیررضا
اقامتگاه های این میزبان
نظرات

E Bahrami

Invalid date

در کل راضی بودیم واحد با کیفیتی بود ، فقط آب بو میداد که گفتند مشکل آب کل منطقه بوده، تشکر از پیگیری هاتون

حسین سرتیپی

Invalid date

واحد خوب بود فقط جاده یه ذره خاکی بود