میزبان برتر

میزبان تایید شده

نظر

اعتبار سنجی شماره موبایل

اعتبار سنجی ایمیل

اعتبار سنجی کارت ملی

اعتبار سنجی هویتی

مجید
اقامتگاه های این میزبان
نظرات

شیرین ادریس آبادی

Invalid date

این واحد تمیز بود ،دسترسی مناسب داشت،نزدیک به منطقه آزاد بود،برخورد میزبان خوب بود و به موقع تحویل دادن تنها موردی که از نظر من خوب نبود قیمتش بود که به نظرم خیلی بالا بود. در کل از اقامت در این واحد رضایت داشتم و به بقیه پیشنهاد میکنم من کلا آدم سخت گیری نیستم و برای کسایی که مثل من سخت گیر نباشن اینجا جای مناسب هست.