میزبان برتر

میزبان تایید شده

نظر

اعتبار سنجی شماره موبایل

اعتبار سنجی ایمیل

اعتبار سنجی کارت ملی

اعتبار سنجی هویتی

حسین
اقامتگاه های این میزبان
نظرات

پدرام صدوق مغانلو

Invalid date

میزبان آدم گرم و مهمان نوازی هستند و در کل بسیار خوب بود.از نظر میزبانی و تحویل دادن واحد عالی بودن،نظافت هم متوسط بود.متشکر از موسم و این میزبان.